Akut smärta vid tandimplantat – vad beror det på?

Att sätta in tandimplantat är ofta, men inte alltid, den bästa lösningen för att ersätta en eller flera förlorade tänder. Tandläkaren borrar ett hål i käkbenet och fäster därefter en skruv av titan i hålet, som får växa ihop med den omkringliggande vävnaden.

Om det bara är en tand som ska ersättas så sätts sedan en tandprotes direkt på implantatet, och är det flera sammanhängande tänder som ska ersättas så sätter man två eller flera implantat i käken och fäster en protesbrygga på dem. Ingreppet görs naturligtvis under bedövning och gör inte ont, men efter ingreppet, när bedövningen släppt, kan man dock känna en molande värk i käkbenet. Ett par värktabletter brukar hjälpa.

”En inflammation runt implantatet är mycket allvarlig, vare sig om den uppstår direkt efter ingreppet eller långt senare. Det viktigaste är att du alltid besöker din tandläkare så snart du kan om du skulle känna smärta i området runt implantatet”

Om du däremot känner akut smärta som inte går över med smärtstillande tabletter, så är det ett tecken på att något blivit fel. När man sätter implantat hänger mycket på hur duktig tandläkaren är och hur väl man lyckats upprätta en antiseptisk miljö. Det kan också hända att kroppen på något sätt reagerat mot implantatet och försöker stöta bort det.

De allra flesta tandläkare i Sverige är mycket noga med att skapa en hygienisk miljö. Men kraven vid implantat är höga, och minsta slarv kan leda till att bakterier tar sig ner i käkbenet när implantatet sätts. Då är ingreppet dömt att misslyckas. En inflammation runt implantatet är alltså mycket allvarlig, vare sig den uppstår direkt efter ingreppet eller långt senare. Det viktigaste är att du alltid besöker din tandläkare så snart du kan om du skulle känna smärta i området runt implantatet.

Den egna munvården avgörande

Men även ett implantat satt efter konstens alla regler kan drabbas av problem. Den som får ett implantat måste göras medveten om hur viktigt det är med daglig rengöring runt implantatet och vilka utmaningar som faktiskt finns kring det. Att göra rent runt ett implantat är svårare än att göra rent runt en vanlig tand. Daglig rengöring med fluortandkräm, tandtråd och mellanrumsborstar krävs, och i vissa fall även specialborstar speciellt utformade för implantat.

Den första tiden efter att du fått ett tandimplantat bör du besöka din tandhygienist åtminstone var tredje månad, för att få hjälp och stöd med tandhygienen. Men livet ut måste du vara beredd att ta din tandhygien på stort allvar. Om du röker kan du absolut inte fortsätta efter att du fått ett tandimplantat.

Periimplantit gör att implantatet lossnar

Om bakterier får ta sig ner till implantatet kommer de att orsaka en inflammation, som tar sig ner i käkbenet och luckrar upp vävnaden. Detta tillstånd kallas periimplantit och är mycket allvarligt. Om man upptäcker periimplantit i tid kan man försöka få bort bakterierna från implantatet, men lyckas inte det kommer käkbenet runt implantatet att börja luckras upp, vilket till slut leder till att implantatet lossnar.

Periimplantit ger dock oftast inte upphov till smärta, vilket gör sjukdomen extra lömsk eftersom processen kan pågå länge utan att man märker något. Det är därför det är så viktigt med regelbundna tandläkarbesök för den som fått ett implantat och har svårt att hålla rent runt det. Om bakterierna får ordentligt fäste kommer patienten att förlora implantatet.

Kontakta alltid tandläkare vid smärta

Akut smärta är alltså inte ett tecken på periimplantit, och det är svårt att säga om det har något med själva implantatet att göra. Men upplever du stark smärta i eller runt tänderna ska du alltid boka en akuttid med en tandläkare för att ta reda på vad som är orsaken. Smärta är ett tecken på att något inte står rätt till i munnen, och den går i princip aldrig över av sig själv.

Trygga och säkra behandlingar6 Aug 2019