Allt fler svenskar väljer tandimplantat

Sedan den svenske professorn Per-Ingvar Brånemark 1965 opererade in det första tandimplantatet på en patient har hundratusentals svenskar, och flera miljoner människor över hela världen, fått nya tänder med hjälp av metoden. Det Brånemark upptäckte redan på 50-talet var att metallen titan har en förmåga att växa ihop med mänsklig vävnad. Denna process kallas osseointegration, och det är fortfarande den princip som ligger till grund för behandlingar med tandimplantat, även om olika metoder och material tillkommit genom åren.

”Ett tandimplantat är en bra metod för de flesta, men inte för alla. Vi hjälper dig alltid att utröna vilka fördelar ett tandimplantat skulle ha för dig”

De senaste tio åren har fler än 200 000 svenskar fått tandimplantat, och siffrorna stiger. Varje dag sätts tandimplantat på över 100 patienter i Sverige. Även om problem förekommer, något det rapporterats om mycket i medierna på sistone, så får de flesta som får ett tandimplantat behålla dem livet ut. Det som kan orsaka problem är om man som patient slarvar med munhygienen, och speciellt området kring implantatet, som kan vara svårt att göra rent. Huruvida ett tandimplantat är rätt metod är också en fråga som måste tas individuellt för varje patient. Ett tandimplantat är en bra väg att gå för de flesta, men inte för alla. Vi hjälper dig alltid att utröna vilka fördelar ett tandimplantat skulle ha för dig, och även vilka alternativ som finns.

Vad finns det för fördelar med tandimplantat?

Den främsta fördelen med ett tandimplantat är att det är en permanent lösning som håller livet ut. Det är också därför det är en så populär metod, trots att det är det dyraste sättet att ersätta en tand. När ett tandimplantat är på plats så ser den nya tanden ut och fungerar precis som en riktig tand, och de flesta som har implantat menar att de inte ens tänker på att tanden är konstgjord.

Ett implantat kan ersätta både kindtänder och framtänder, och det går inte att se någon skillnad på den konstgjorda tanden och tänderna runt omkring den, eftersom den nya kronan alltid anpassas i storlek och utseende till de kringliggande tänderna.

Mycket viktigt med egenvård

Men för att ett tandimplantat ska hålla ställs det stora krav på dig som patient. Det är ju du som har ansvaret för att göra rent runt implantatet, och det är lite svårare att göra helt rent runt ett implantat än en vanlig tand. Det krävs både regelbunden borstning med fluor, och även att man noggrant gör rent med mellanrumsborstar och tandtråd.

För att se till att allt ser bra ut runt implantatet är det också viktigt att du kommer på regelbundna undersökningar, eftersom det inte alltid känns om vävnaden runt implantatet blir angripet av bakterier. För vissa kan ett bakterieangrepp hinna gå väldigt långt innan det märks, och då har ofta en stor del av benvävnaden hunnit försvinna. En sådan inflammation runt implantatet kallas periimplantit, och det är en allvarlig komplikation som är mycket svårbehandlad. Tyvärr drabbar den också ganska många implantatpatienter, enligt vissa källor så många som tio procent.

Är tandimplantat rätt för dig?

Är du äldre och har svårt att sköta din tandhygien, eller om du tidigare i livet haft mycket problem med karies och tandlossning, är kanske inte ett tandimplantat det bästa för dig. Är du rökare och inte har några planer på att sluta, skulle vi nog också avråda från en implantatbehandling. Rökning försämrar kraftigt utsikterna att behålla implantatet över tid.

Har du däremot en god munhälsa och är beredd att ta hand om ditt tandimplantat är det en utmärkt lösning. Ett tandimplantat är för det mesta den bästa metoden att ersätta en saknad tand, och det stora flertalet av alla som får tandimplantat blir mycket nöjda.

Hur det gick för den första implantatpatienten som fick sin nya tand av professor Brånemark 1965? Han levde med ett fungerande implantat utan komplikationer till sin död 40 år senare.

Ny fräsch tandrad med tandimplantat9 Mar 2019