Är tandimplantat starkare än vanliga tänder?

Ett tandimplantat är i regel tillverkat av titan, en metall som för det första är mycket starkt, och för det andra dessutom är biokompatibelt, vilket innebär att det har förmågan att växa ihop med organisk vävnad. Detta är en mycket viktig egenskap, för det gör nämligen titanet till det perfekta materialet för tandimplantat, som ju i praktiken är konstgjorda tandrötter och måste kunna sitta fast hårt i käken.

”Det som i längden avgör hur starkt och hållbart ett tandimplantat blir, är den egna munhygienen”

Ett tandimplantat som satts i på ett korrekt sätt och vuxit fast sitter lika säkert som en riktig tand, och i många fall, lite beroende på käkkvaliteten hos patienten, kan ett implantat till och med sitta ännu starkare än en vanlig tand. Men det som i längden avgör hur starkt och hållbart ett tandimplantat blir, är den egna munhygienen.

Är käkbenet starkt kan man sätta ett implantat

När tandläkaren gör en bedömning om huruvida en patient är lämpad för att få ett tandimplantat läggs mycket vikt vid hur mycket benvävnad som finns på det utsatta stället. Finns det alltför lite benvävnad kan ett implantat oftast inte sättas utan då får man ersätta tanden på något annat sätt, till exempel med en protes. Men om käkbenet ser starkt och fint ut går det i regel bra att sätta in ett implantat, så länge patienten är fullt frisk.

starkare tandimplantat

När man borrar för ett implantat viker man först upp tandköttet och borrar sedan ett smalt hål i vilket titanskruven sätts fast. Därefter måste skruven växa fast, och det är här titanets biokompatibla egenskaper visar sig. På bara ett par månader kommer skruven att ha vuxit ihop med den omkringliggande benvävnaden och om allt går som det ska sitter skruven sedan som berget.

Om man inte sköter sin tandhygien har styrkan ingen betydelse

Men hur starkt ett tandimplantat sitter, så kan det alltid lossna om man slarvar med munhygienen och låter bakterier få komma ner i fickan mellan tandkött och implantat. När man har ett implantat är munhygienen alltså ännu viktigare. Man måste se till att få bort alla matrester runt implantatet och borsta, använda tandtråd och helst även skölja munnen med fluor både morgon och kväll.

Om bakterierna i munnen får tillgång till vävnaden runt implantatet, kan käkbenet luckras upp vilket i längden gör att implantatet blir helt löst och trillar ur. Och det värsta är att man oftast inte känner när detta händer. För att upptäcka att man fått ett bakterieangrepp måste man besöka en tandläkare. Därför är det viktigt när man har ett implantat att man regelbundet, helst två gånger per år, gör en undersökning hos tandläkare eller tandhygienist.

Implantat - starkt men sårbart

För att sammanfatta så är svaret på frågan i rubriken ja, ett korrekt satt implantat i ett friskt käkben sitter starkare än en vanlig tand. Men om man inte efter ingreppet sköter sin munhygien och är extra noga runt implantatet, så löper man stor risk att det faktiskt drabbas av ett bakterieangrepp och trillar ur. Om detta händer blir det mycket svårt att sätta ett nytt implantat.

Ny fräsch tandrad med tandimplantat2 Dec 2018