Dålig andedräkt efter tandkirurgi | Undvik implantat av låg kvalitet

Dålig andedräkt är ett gissel, oftast märker man inte själv att man drabbats, medan omgivningen drar sig för att säga till av rädsla att såra. Följden blir att man går runt och luktar illa ur munnen medan omgivningen diskret vänder sig bort. Det bästa och ärligaste är nog ändå att säga till en person med dålig andedräkt, så att denne får en chans att göra någonting åt det.

”Dålig andedräkt kan ha många orsaker, och i samband med ett tandimplantat kan dålig andedräkt vara ett varningstecken på att allt inte står rätt till”

Oftast beror dålig andedräkt bara på att man har slarvat med munhygienen. Det räcker att hoppa över tandborstningen en gång för att bakterierna som samlats på tänderna efter en måltid ska börja avge illaluktande gaser och ruttna på tänderna. Att inte använda tandtråd gör att de bakterier som inte nås med tandborsten kan frodas i mellanrummen mellan tänderna. Men dålig andedräkt kan också ha andra, mer illavarslande orsaker, och i samband med ett tandimplantat kan dålig andedräkt vara ett varningstecken på att allt inte står rätt till.

Viktigt med sanering

När en tandläkare sätter in ett implantat är det ett kirurgiskt ingrepp. Att lokalen är helt steril och en noggrann sanering är utförd är av yttersta vikt för att inte bakterier ska leta sig in i munhålan och tränga ner med implantatet. Gör de det kommer det att leda till problem senare.

Svårt att göra rent runt ett implantat

När man har ett implantat ställs än större krav på att du sköter din munhygien noggrant. På grund av implantatets utformning är det svårare att hålla rent runtom, och det krävs att man noga försöker komma åt med både tandtråd och mellanrumsborste. Vi kan hjälpa dig att ta fram bra rutiner för hur du sköta munhygienen runt ditt implantat.

Det är lätt att drabbas av dålig andedräkt om bakterier ansamlas invid implantaten, och har man otur kan bakterierna leta sig ner i käkbenet. Är implantat av dålig kvalitet, eller isatt av en slarvig tandläkare, finns risk att du drabbas av en infektion. Då krävs att du omedelbart tar kontakt med en tandläkare som kan hjälpa dig att behandla, annars riskerar du att tandvävnaden luckras upp och att implantatet lossnar.

Periimplantit

En del människor, främst äldre som haft implantat några år, kan drabbas av periimplantit. Periimplantit är en sjukdom som innebär att vävnaden runt implantatet blir inflammerat och mjukas upp. Även benförlust i käken kan förekomma och leder i förlängningen till att implantatet lossnar. Patienten får svårt att äta och prata. Periimplantit uppstår just av bakterier i tandfickan, vanligen till följd av bristande munhygien.

För att undvika periimplantit är det viktigt att patienten är helt frisk i munnen när implantatet sätts in. Efter ingreppet måste den som fått ett tandimplantat vara mycket noga med tandhygienen, och även undvika rökning. Rökning och snusning har en negativ inverkan på munhygienen överlag, och innebär bland annat en förhöjd risk för periimplantit.

Vi är proffs på implantat

Våra tandläkare som utför tandkirurgiska ingrepp som implantat är experter på sitt område och vet hur man på ett säkert sätt sätter i ett implantat. Vi följer även upp våra behandlingar och hjälper dig som patient att hitta rätt metoder för att sköta din munhygien efter ett ingrepp. Kontakta oss som du har fler frågor!

 

Vi ger dig ett nytt vackert leende med specialanpassade tandimplantat!27 Mar 2018