Försäkring tandimplantat - Här är vad som gäller

För barn och ungdomar upp till 23 års ålder är tandvården i Sverige gratis. Efter 23 års ålder omfattas alla av ett tandvårdsstöd. Tandvårdsstödet innehåller olika delar. För dig som ska sätta in ett tandimplantat kan högkostnadsskyddet vara det  mest intressanta.

Högkostnadsskyddet innebär att den som ska göra en större behandlingar bara behöver stå för en del av tandvårdskostnaden själv. Resten betalar försäkringskassan direkt till din tandläkare. Vilken ersättning som ska gälla utgår från en särskild mall, ett så kallat referenspris. De åtgärder din tandläkare gör räknas ihop för att sedan stämmas av mot referenspris. Materialkostnader räknas också in. Men det är förstås bara de åtgärder som omfattas av högkostnadsskyddet som räknas in.

“Högkostnadsskyddet innebär att den som ska göra en större behandlingar bara behöver stå för en del av tandvårdskostnaden”

Tandläkaren är dock inte bunden av att följa mallarna utan kan ta ut en högre eller lägre ersättning. Tandläkaren bestämmer alltså själv vad hon eller han vill ta betalt. Skulle din tandläkare vilja ha mer betalt än vad som står i mallen, det så kallade referenspriset kommer Försäkringskassan ändå bara betala det referenspris som gäller. Om det blir ett glapp däremellan får du själv stå för mellanskillnaden eller byta till en tandläkare som håller sig inom Försäkringskassans ekonomiska ramar.

Högkostnadsskydd

Upp till 3 000 kronor - du står själv för kostnaderna för tandvård som omfattas av referenspris.

3 000 - 15 000 kronor - försäkringskassan ersätter hälften av kostnaderna som omfattas av referenspris.

Över 15 000 kronor - försäkringskassan ersätter 85 procent av kostnaderna som omfattas av referenspris.

Bidrag utan blankett

Det här kan handla om stora summor pengar. Men det är inte pengar som du ska hålla i handen. Försäkringskassan betalar alltså ut den aktuella summan direkt till tandhygienist, tandläkare eller annan tandvårdspersonal som hjälpt dig med ett större ingrepp som omfattas av högkostnadsskyddet. Det betyder att du själv inte behöver ansöka om stöd. Det räcker att tala med din tandläkare.

Särskilt tandvårdsbidrag

Tandvårdsstödet innehåller också en del som heter Särskilt tandvårdsbidrag, det riktar sig till dig som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har ett större behov av tandvård. Det är försäkringskassan som betalar ut Särskilt tandvårdsbidrag. Också det bidraget går direkt till din tandläkare utan att du behöver vara mellanhand. Det här bidraget kan användas till förebyggande tandvård, till exempel tid hos en tandhygienist som undersöker dina tänder eller rengör dem. Det särskilda tandvårdsbidraget ligger på 600 kronor per halvår.

Ny fräsch tandrad med tandimplantat20 Oct 2018