Framtiden för tandimplantat

Tandimplantat har använts som metod för att ersätta förlorade tänder sedan sextiotalet. I början var det bara ungefär hälften av ingreppen som blev lyckade, men med åren har antalet lyckade tandimplantat ökat. Att sätta ett tandimplantat är dock ett stort och komplicerat ingrepp, och det finns mycket som kan gå fel. Fortfarande får många patienter problem med implantaten inom en tioårsperiod. Oftast handlar det om bakterier som tar sig ned till implantatet och orsakar så kallad periimplantit. Periimplantit innebär att benvävnaden runt implantatet löses upp och att implantatet till slut lossnar.

”En sak är säker: det kommer alltid att finnas behov av en så permanent och också så framgångsrik metod för att ersätta förlorade tänder som tandimplantat ändå är”

Det bedrivs ständigt ny forskning kring tandimplantat, både i Sverige och utomlands. Målen med forskningen är många, men i stora drag handlar det om att göra ingreppen mindre invasiva, att korta tiden det tar att sätta ett implantat, samt så klart att antalet komplikationer ska minska.

En sak är säker: det kommer alltid att finnas behov av en så permanent och också så framgångsrik metod för att ersätta förlorade tänder som tandimplantat ändå är. Förhoppningsvis kommer morgondagens tandvårdspatienter dessutom få tillgång till ännu mer sofistikerade och säkra metoder för att sätta tandimplantat.

Guidad kirurgi ger större kontroll

Guidad kirurgi är en relativt ny metod vid sättning av tandimplantat, som ger tandläkaren betydligt större kontroll över ingreppet. Grundförutsättningen för metoden är att man tar en 3D-bild av patientens käkben, en så kallad tomografiscanning. Med hjälp av bilden kan tandläkaren planera ingreppet i förväg, och en guide tillverkas som ska hjälpa tandläkaren att se var och hur djupt han eller hon ska borra.

Digitalt styrd bentillväxt

Ett vanligt problem när en patient vill ha ett tandimplantat är att det saknas tillräckligt med vävnad i käkbenet. För att kunna sätta ett implantat krävs en viss mängd benvävnad i käken, och särskilt hos äldre kan det saknas tillräckligt med ben.

Tidigare har man i vissa fall kunnat ta ben från en annan del av kroppen, till exempel höften, men en ny metod som det just nu experimenteras med på svenska universitet är digitalt styrd bentillväxt, där man med hjälp av ett plastmembran som placeras på det utsatta stället kan stimulera bentillväxt, som dessutom kan skräddarsys helt efter käken.

Kommer antalet komplikationer att minska?

Utvecklingen och forskningen kring tandimplantat fortsätter alltså, och chanserna är stora att problemen med tandimplantat, som periimplantit, kommer förhoppningsvis att minska. Dock är det svårt att sia om hur mycket säkrare de nya metoderna är, eftersom problem kan uppstå även efter många år. Först om något decennium kommer vi att veta om de nya metoder vi ser idag har fått antalet komplikationer att minska. Fortfarande gäller för alla som får ett tandimplantat att det allra viktigaste är att man själv är mycket noga med sin munhygien och gör rent noga runt implantaten. Och så kommer det att vara även i framtiden.

Experter på tandimplantat2 Sep 2019