Grafen kan minska risken för bakterieangrepp vid implantatkirurgi

Ett tandimplantat är det bästa sättet att permanent ersätta en förlorad tand. I de allra flesta fall blir resultatet lyckat när implantatet av titan ska växa samman med benvävnaden, men ibland lyckas bakterier ta sig in samtidigt som tandläkaren sätter implantatet.

När det händer hindrar bakterierna implantatet att växa fast ordentligt, ingreppet blir misslyckat och implantatet måste tas bort och proceduren göras om. Nu har forskare på Chalmers Högskola i Göteborg presenterat nya rön som är mycket intressanta för alla som sysslar med implantat, vare sig det gäller tandimplantat, eller höft- eller knäimplantat.

”Genom att applicera ett lager med vertikalt stående grafenflagor på ett implantat, ger man det en skyddande barriär som förstörr bakterier som försöker fästa på implantatet”

På Chalmers har man länge forskat kring det relativt nyupptäckta materialet grafen (betoning på e), ett mycket tunt och samtidigt mycket starkt material bestående av kolatomer. Forskningen har länge fokuserat på tillverkningsindustrin men på senare tid har man på Chalmers undersökt hur grafen kan vara till nytta inom det medicinska området. Det forskarna nu har upptäckt är att genom att applicera ett lager med vertikalt stående grafenflagor på ett implantat, ger man det en skyddande barriär som skär sönder bakterier som försöker fästa på implantatet.

Vad är grafen?

Grafen är ett fantastiskt material bestående av kolatomer. Det speciella med materialet är att det är extremt tunt, bara ett atomlager, samtidigt som det är 200 gånger starkare än stål. Forskningen kring grafen har bara precis kommit igång på allvar, men det är högs troligt att vi kommer att få se fantastiska tillämpningar av grafenets egenskaper under de närmaste årtiondena.

Vertikala flagor bildar spikmatta

Grafen tillverkas antingen som en film eller som flagor, och det är flagorna som har kommit till användning när forskarna har undersökt hur grafen kan hämma bakteriespridning vid implantatsättning. Genom att ställa grafenflagor vertikalt på en film av grafen, som sedan fästs på implantatet, har man skapat en sorts spikmatta på vilket bakterierna går sönder när de försöker fästa. Dessa knivar, eller spikar, är det vassaste som går att tänka sig. Visst påverkas även de nyttiga bakterierna i munhålan, men effekten av ”spikmattan” är lokal till området där implantatet sätts och påverkar inte kroppens övriga bakterieflora, till skillnad från antibiotika, som nu är den vanligaste bakteriehämmande åtgärden vid implantat.

Grafenflagorna påverkar inte kroppens celler

Bakterierna skärs alltså sönder, men kroppens celler då, blir inte de också lemlästade av de sylvassa knivarna? Svaret är nej, de mänskliga cellerna är såpass mycket större än bakterierna att de lätt rullar över spikmattan utan att påverkas mer än som vid ett nålstick. Detta gör att grafenflagorna inte påverkar miljön runt implantatet på något sätt förutom att ta kål på bakterier.

Ligger långt i framtiden

Om denna metod skulle bli verklighet skulle det betyda väldigt mycket för implantatkirurgin. Forskarna på Chalmers tillstår dock att det återstår mycket forskning innan metoden kan börja användas på patienter, eller ens prövas på en människa. Härnäst väntar experiment där man prövar materialets inverka på djurceller. Våra specialister inom implantatkirurgi följer förstås utvecklingen med spänning. Att slippa oroa sig över bakterieangrepp vid isättning av implantat kommer att underlätta tandläkares arbete oerhört. Bara att kunna minska bruket av antibiotika skulle vara en stor vinst.

 

Vi ger dig ett nytt vackert leende med specialanpassade tandimplantat!18 Apr 2018