Högkostnadsskydd för tandimplantat

Att sätta in ett tandimplantat är den bästa och mest långsiktiga lösningen för att ersätta förlorade tänder. Det är också den dyraste. Ett tandimplantat kostar oftast mer än 20 000 kronor och i många fall kan flera implantat behövas. För de flesta svenskar är detta pengar man inte vanligtvis har i plånboken att ta fram när det behövs.

”Det svenska tandvårdsstödet består av tre delar; det allmänna tandvårdsbidraget, det särskilda tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet”

För att människor ska har råd att få hjälp med tandimplantat, och bra tandvård i allmänhet, finns ett tandvårdsstöd i Sverige som regeringen beslutade om 2008. Det svenska tandvårdsstödet består av tre delar; det allmänna tandvårdsbidraget, det särskilda tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet.

Det allmänna och särskilda tandvårdsbidraget

Det allmänna tandvårdsbidraget är det man vanligtvis använder sig av när man går på sin årliga rutinkontroll. För personer mellan 23 och 29 år, och för personer äldre än 75 år, är tandvårdsbidraget på 300 kronor per år. Mellan 30 och 74 års ålder får man 150 kronor varje år i tandvårdsbidrag. Pengarna kan användas till vilken typ av tandvård man vill, hos vilken tandläkare som helst.

Det särskilda tandvårdsbidraget är till för de som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har ett förhöjt behov av tandvård. Det är tandläkaren eller tandhygienisten som avgör om man har rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Högkostnadsskyddet

Tandvårdsbidraget räcker förstås inte särskilt långt när det kommer till större ingrepp som tandimplantat. För att folk ändå ska ha råd med tandimplantat och andra större ingrepp finns därför ett högkostnadsskydd, som innebär att staten täcker en viss procent när kostnaderna blivit höga. Det fungerar så här: Kostnader på upp till 3 000:- betalar patienten själv. Därefter täcker högkostnadsskyddet 50% av kostnaderna mellan 3 000 och 15 000 kronor. Högre kostnader täcks med 85%.

En kostnad på 20 000 kronor skulle alltså beräknas enligt följande:

3 000:- betalas av patienten.
Återstår 17 000:-, varav 15 000:- täcks till 50%, alltså med 7 500:-.
Återstår 2 000:-, som täcks till 85%, dvs med 1 700 kronor.

Av kostnaden på 20 000:- täcker alltså högkostnadsskyddet 9 200:-.

Patienten betalar 10 800:-.

Referenspris och tandläkarens pris

Viktigt att påpeka i detta sammanhang är att det inte är det faktiska priset hos tandläkaren som används som grund när ersättningen beräknas, utan det referenspris för den givna behandlingen som fastställts av staten. Referenspriset är en speciell summa som tagits fram för varje tandvårdsåtgärd i Sverige, till exempel rotfyllning, tandimplantat, utdragning av tand osv. Referenspriset är inte ett rekommenderat pris, utan ett sätt för staten att beräkna högkostnadsskyddet. En tandläkare kan välja att lägga sig både över och under referenspriset.

Vi hjälper dig att beräkna kostnaderna

Det är så klart väldigt svårt för dig som patient att beräkna precis hur mycket ett tandimplantat kommer att kosta. Därför sitter vi alltid ner med dig och går igenom vad kostnaderna skulle bli och hur mycket av kostnaderna som skulle täckas av högkostnadsskyddet. Vi kan även erbjuda avbetalningsplaner eller räntefria lån för att hjälpa dig med ekonomin. Vi vill att du ska känna dig helt trygg inför ett tandimplantat, både behandlingsmässigt och ekonomiskt.

Kontakta oss idag om du har frågor om högkostnadsskyddet, tandimplantat, eller något annat!

 

Vi ger dig ett nytt vackert leende med specialanpassade tandimplantat!14 Mar 2018