Laga tandimplantat - så går det till

Ett tandimplantat är ofta den säkraste vägen att få ett vackert och hälsosamt leende igen. Till skillnad mot en tandprotes så finns nämligen goda möjligheter att tandimplantatet blir en permanent del av munhålan. Detta som en direkt följd av att man använder sig av skruvar tillverkade av titan - ett ämne som välkomnas av våra kroppar.

Men, det finns naturligtvis en risk i att ett implantat går sönder också. På samma sätt som gällande våra ordinarie tänder så kan olyckan vara framme och ett tandimplantat kan gå sönder. Frågan är om detta går att laga eller om man måste göra om hela proceduren med att fästa ett nytt sådant? Det går att laga ett tandimplantat - men det är även så att skadorna avgör kring hur lagningen i fråga ska utföras.

Relativt ovanligt med skador på tandimplantat

Det vi direkt kan säga är följande: det är ovanligt att ett tandimplantat går sönder. Det som kan hända är att kronan går sönder och om detta sker så brukar det normalt inte krävas mer än att man tillverkar en ny - på samma sätt som man gjorde med den som nu alltså gått sönder.

Det tar lite tid i och med att man försöker skapa en krona som påminner om dina ordinarie tänder så mycket som möjligt. Detta gäller både sett till storlek, sett till ytan och sätt till färg och nyans. Normalt så tar det någon- eller några veckor innan den nya kronan är färdig och under tiden så får man en provisorisk sådan.

Skulle skadan ha skett på själva fästet eller på titanskruven så kan detta innebära att tandläkaren måste avlägsna denna och ersätta den med en ny. Det kan också innebära en lite längre väntetid - något som beror på att din mun och ditt käkben måste ges tid att läka och vara starkt nog att bära upp den nya skruven. Hur detta ser ut är ytterst individuellt och skiljer sig från fall till fall. Här får den omfattande undersökningen visa exakt vad som krävs för den enskilde patienten.

Tandimplantat som missköts är vanligare

Rena skador - som en följd av trauma - är alltså ganska ovanliga då det kommer till tandimplantat. Detsamma gäller för bitskador. Tandkronorna är hårda och klarar av ganska mycket innan de tar skada. Och, som sagt - handlar det om en skada på kronan och kronan endast så är det en relativt enkelt match att sätta dit en ny.

Däremot finns en annan typ av skada som är betydligt vanligare. Den handlar om inflammationer som en följd av infektioner där bristfällig skötsel är boven i dramat. Det många gör fel är att man tänker sina implantat som något som inte behöver skötas. Det vill säga - tandimplantat är inte ordinarie tänder och därmed så behöver man inte vara lika noggrann med tandhygien.

Sanningen är emellertid att man måste vara exakt lika noggrann med skötseln av tandimplantat som gällande de ordinarie tänder man har. Om inte mer. Om bakterier frodas i anslutning till tandimplantatet så kan detta leda till inflammationer - muskotit - och det kan i sin tur leda till att implantatet måste tas bort. Det finns även en risk för periimplantit; något som innebär att ett tandimplantat - som en följd av en långtgående inflammation - släpper från käkbenet.

Bakterier fäster även på artificiella föremål och detaljer. Dina implantat är långt ifrån undantagna från detta faktum. I en munhåla finns det hur mycket bakterier som helst och därför så måste man vara noggrann med sin tandborstning - något som gärna kan ske med speciella mellanrumstandborstar - och övrig munhygien - exempelvis tandtråd.

Ett råd i detta är alltid vara uppmärksam kring blödningar i tandköttet. Sådana indikerar ofta att någonting är fel och att man bör vidta åtgärder genom att kontakta en tandläkare för en närmare undersökning.

Experter på tandimplantat7 Dec 2019