Så fäster vi titanskruvar i käkbenet

Med hjälp av tandimplantat kan den som av olika orsaker förlorat, krossat eller på annat sätt blivit av med en tand, få en fullvärdig ersättning som håller livet ut. Det som gör tandimplantat till en överlägsen metod för att ersätta tänder är dess förmåga att växa ihop och fästa i tandbenet. Materialet som används är titan, ett metalliskt grundämne som är vanligt i jordskorpan. Det är mycket starkt och används bland annat inom flyg- och rymdteknik.

”När titan placeras i kroppen växer omkringliggande vävnad fast på den , vilket skapar en struktur som är både hållbar och permanent”

Anledningen till att det också används till proteser och implantat i människokroppen är på grund av sin förmåga att harmoniera med organisk vävnad. När titan placeras i kroppen växer omkringliggande vävnad fast på den , vilket skapar en struktur som är både hållbar och permanent. Det var den svenska forskaren Per-Ingvar Brånemark som på 50-talet upptäckte denna titanets biokompatibla förmåga, och det första tandimplantatet sattes in av honom i Göteborg 1965.

titanskruv i tandbenet

Tidigare var det bara specialisttandläkare som satt in tandimplantat,men numera kan även allmänläkare med specialutbildning inom området göra det. På Solna Dental har vi stor kunskap kring och erfarenhet av tandimplantat och våra specialister gör alltid en noggrann bedömning av ditt hälsotillstånd innan ett ingrepp för att säkerställa att implantatet inte kommer att leda till några biverkningar.

Innan ingreppet

Innan ett tandimplantat sätts in, har vi alltid ett möte med dig där vi går igenom dina förutsättningar för ett lyckat ingrepp, och också vilka förväntningar du har på ingreppet. Vi går igenom hur stor den totala kostnaden blir, och om du behöver någon hjälp med finansieringen kan vi erbjuda en avbetalningsplan eller ett räntefritt lån.

Vi gör också en noggrann kontroll av din munstatus. När man sätter in ett tandimplantat är det mycket viktigt att du är helt frisk i munnen, och särskilt viktigt är det at tänderna som sitter närmast är helt friska och inte är drabbade av karies eller annan tandsjukdom.

Titanskruven fästs i käkbenet

Vid nästa besök är det dags för själva ingreppet, då vi fäster titanskruven. Tandläkaren sätter en lokalbedövning och viker sedan bort tandköttet för att komma åt käkbenet. Sedan borras ett hål ner i benet, varpå titanskruven sätts in. De kan ömma när bedövningen släpper, men på det stora hela är ingreppet smärtfritt.

Efter ingreppet

Det tar ett par månader för titanskruven att växa fast i käkbenet, men när det väl gjort det och har läkt, sitter den som berget. Det är mycket viktigt att du efter ingreppet är noga med din munhygien och att du inte röker eller snusar.

En ny tandkrona sätts på

När implantatet växt fast och tandbenet är helt, kan tandläkaren fästa en ny tandkrona på skruven, anpassad till form och utseende efter den gamla tanden. När den nya tanden väl är på plats är det så gott som omöjligt att skilja tandimplantatet från en riktig tand, och själv behöver du inte oroa dig för att tugga på något hårt när du är bjuden på middag – ditt tandimplantat sitter stabilt på plats.

 

Vi ger dig ett nytt vackert leende med specialanpassade tandimplantat!14 Mar 2018