Tandimplantat - finns det alternativ till titan?

Titan har länge varit förstahandsvalet vid tandimplantat. Titanet har många fördelar; det är starkt, smidigt och det är framför allt biokompatibelt, dvs det integreras i benvävnaden och blir som en del av den. Ett korrekt satt implantat sitter vanligen livet ut.

”Det har länge pågått forskning om alternativ till titanimplantat, för att alla som är i behov att ett implantat ska kunna få det”

Men alla kan eller vill inte ha implantat i titan. Den vanligaste orsaken till att patienter inte vill ha titan i munnen är psykologisk, den handlar om att inte vilja ha metall i kroppen. Metall anses vara skadligt och påverka kroppen negativt. Detta är, som vi ska se, inte helt taget ur luften. Det finns exempel på när titan faktiskt inte fungerar. Det har länge pågått forskning om alternativ till titanimplantat, för att alla som är i behov att ett implantat ska kunna få det. Ett av alternativen används redan idag, i de två andra fallen har många viktiga framsteg gjorts, men mer forskning behövs fortfarande.

Vem kan inte ha titanimplantat?

Som sagts ovan händer det att patienter motsätter sig ett tandimplantat i titan med motiveringen att de inte vill ha metall i munnen. Det är i mångt och mycket en moraliskt motiverad ståndpunkt, det finn inga övertygande studier som visar att det generellt skulle vara farligt att ha metaller i kroppen, faktum är ju att det förekommer naturligt i våra kroppar, om än i mindre mängd.

röntgenbild tandimplantat

Men det förekommer att patienter utvecklar en allergi eller överkänslighet mot titan, även om det är mycket, mycket ovanligt. Ofta har överkänsligheten sin grund i att patienten redan har andra metaller i munnen, som guldkronor eller amalgamfyllningar. Det är i mångt och mycket för dessa personers skull som forskningen runt alternativ till titan pågått. En annan anledning är ekonomisk; titan är dyrt och att hitta ett billigare alternativ skulle göra att fler personer skulle har råd med tandimplantat.

Zirkoniumdioxid – ett keramiskt alternativ

Zirkoniumdioxid är en keram, dvs ett ickemetalliskt organiskt material. Implantat av zirkoniumdioxid har använts på patienter i ungefär tio års tid, och ses numera som ett fullgott alternativ för den som av olika anledningar inte kan eller vill ha implantat av titan. Fördelen med zirkoniumdioxid är bland annat att det både till utseende och egenskaper är mer likt riktiga tänder. Det har mycket god hållbarhet och är inte allergiframkallande.

En stor nackdel är att det är betydligt dyrare än titan. Detta kompenseras dock i viss mån av att behandlingstiden är kortare.

Forskning med magnesiumimplantat

I Sverige pågår forskning om hur magnesium kan användas i tandimplantat. Försök har gjorts på
djur och man har då sett att magnesiumet löses upp för att sedan lämna plats åt ny benvävnad. Njurarna tar sedan hand om den lilla mängd metall som försvinner ut i kroppen. Mycket forskning återstår innan man kan börja prova det på patienter, men resultaten verkar lovande, enligt forskare på Malmö högskola.

PEEK – implantat i plast

Plasten polyetereterketon (PEEK) kan i framtiden användas i tandimplantat, tror forskare. Redan nu används plasten inom ryggradskirurgin. Den stora fördelen med PEET är att de har en styvhet som mycket mer liknar benvävnaden i munnen.

Den största utmaningen på området handlar om att lyckas hitta ett sätt att få benvävnaden att växa ihop med materialet, det som är anledningen till att titan fungerar så bra. Genom att experimentera med olika ytbehandlingar av plasten har framsteg gjorts, och forskarna är hoppfulla.

 

Vi ger dig ett nytt vackert leende med specialanpassade tandimplantat!20 Mar 2018