Tandimplantat och benskörhet

Är tandimplantat möjligt för en person med benskörhet?

Vid tandlossning eller olyckor som orsakar en- eller flera utslagna tänder så finns det några alternativ. Ett av de mest gångbara har visat sig vara tandimplantat. Tandimplantat har klara fördelar om man jämför med exempelvis tandproteser. Dels så ser ett tandimplantat mer trovärdigt ut - en utomstående kommer inte att märka någon skillnad då implantatet full ut anpassas efter övriga tänder färg, form och storlek. Den största fördelen ligger dock i att ett tandimplantat välkomnas av kroppen och fungerar som en riktig tand - detta då materialet titan (som skruvarna man fäster implantatet med är gjorda av) välkomnas av kroppen.

En fråga som kan dyka upp gäller benskörhet och möjligheten att få tandimplantat inopererade om man lider av osteoporos (som är det egentliga namnet för benskörhet)? Det är fullt möjligt.

Åldrande bidrar till tandlossning och ökar risken för benskörhet

De flesta som tappar sina tänder gör detta som en följd av åldrande och där finns det ofta benskörhet med i bilden. Osteoporos innebär att benvävnadens täthet minskar och blir skörare - åldern är ofta den stora orsaken till detta; påfallande nog så drabbas ofta kvinnor efter menopausen. Även vissa sjukdomar kan öka riskerna för benskörhet och detsamma gäller användande av kortison.

"Det är möjligt att operera in tandimplantat även om en patient lider av osteoporos. För vissa så innebär det dock att man måste genomföra en bentransplantation innan ingreppet. Frisk benvävnad flyttas från exempelvis kindtänderna, visdomständerna eller från hakspetsen."

Oavsett vilket: det finns all anledning att ställa frågan om hur tandlossning på ålderns höst och om huruvida benskörhet hos en äldre patient uteslutet tandimplantat. Denna fråga är naturlig sett till att man måste borra i käkbenet för att då tandimplantaten att fästa.

Hos en frisk person, med stark käke, så är detta inga problem. Lider en patient av osteoporos så finns det fler faktorer att ta hänsyn till - men det är ändå ett fullt möjligt ingrepp att göra. Även en patient med benskörhet kan få tandimplantat inopererade.

Det kan krävas en bentransplantation

Om området där tänderna har lossnat ha för skör benvävnad - något som en röntgen visar - så kan det krävas en bentransplantation från ett annat område i munnen. Det brukar ofta innebära att man tar benvävnad från exempelvis visdomständerna, från kindtänderna eller från hakspetsen.

Två scenarion finns. Det första gäller ett mindre ingrepp där exempelvis ett enda tandimplantat ska fästas hos en patient med benskörhet. I det fallet kan en tandläkare ofta genomföra en bentransplantation i samma ingrepp då en mindre mängd benvävnad ofta krävs.

Det andra scenariot uppkommer om det behövs en större transplantation av benvävnad och där exempelvis en bro av tandimplantat ska opereras på plats. Där delar man ofta upp ingreppet i två delar. En för att utföra bentransplantationen och en för att genomföra själva ingreppet med tandimplantaten. Här brukar en läketid mellan ingreppen på ungefär fyra månader vara legio.

Behövs en större mängd benvävnad så blir läkeprocessen längre

Rent generellt så har patienter med osteoporos sämre förutsättningar för tandimplantat än vad, i övrigt friska, patienter har. Detta sett till läkeprocessen. En frisk person behöver inte lika lång återhämtning efter ett ingrepp och redan efter en kort tid så har tandimplantatet välkomnas av kroppen, titanskruvarna växt fast i käkbenet och implantatet i fråga fungerar precis som en ordinarie tand.

"Vila och återhämtning är viktigt vid alla typer av ingrepp. Läkeprocessen för en patient som behöver en bentransplantation i samband med operation av tandimplantat blir längre än för en frisk patient. Det kan handla om 4-6 månader allt som allt."

För patienter med osteoporos så krävs längre vila, i synnerhet om det handlar om en större transplantation av benvävnad. I vissa fall kan det krävas att man hämtar benvävnad från andra ställen än munnen - exempelvis från höftbenet.

Vid ett sådant tillfälle så blir det av högsta prioritet att benvävnaden läker och kommer på plats. Det innebär att patienten under några veckor får leva utan tandprotes. Då dessa veckor passerat så får patienten en provisorisk protes som används i väntan på att man ska kunna operera in tandimplantaten - det brukar handla om 4-6 månader. Vid ett sådant stort ingrepp så använder man narkos.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om ingreppet eller få ytterligare information om våra implantat.

Vi ger dig ett nytt vackert leende med specialanpassade tandimplantat!23 May 2018