Utslagen tand | Behandlingsalternativ

En utslagen tand går att ersätta

Att tappa tänder kan komma av flera olika orsaker. Det vanligaste handlar om att åldern tar ut sin rätt. Äldre människor drabbas av tandlossning i en större utsträckning än vad yngre gör. Det är att anse som naturligt. Andra orsaker kan handla om sjukdomar eller om medicinering. Eller det vi ska titta närmare på här i form av en utslagen tand.

Olyckor ligger nämligen bakom en stor del av de tandskador vi ser. Inte sällan så handlar det om idrottande. Hårda närkamper, klubbor som åker upp i munnen eller exempelvis skott som träffar fel - samtliga dessa är vanligt förekommande då man ser till varför en patient kommer in till en tandläkarmottagning med en utslagen tand.

Ser man till mer civila olyckor så handlar det ofta om rena vurpor, tuggande på hårda - eller sega - livsmedel eller om att man hamnat i bråk med någon annan person. Oavsett vilken typ av olycka man råkat ut för så finns det goda möjligheter att kunna leva ett normalt liv. Detta tack vare de olika behandlingstyper som finns tillgängliga.

Så agerar du initialt vid en utslagen tand

Om du skulle drabbas av en olycka och som en följd av denna slå ut en tand så finns det några saker att göra i syfte att rädda tanden. Det du gör initialt är nämligen det som, i många fall, är avgörande för vilken behandling som kommer att ske - och hur pass lyckad denna blir. Det viktigaste är följande: Låt inte tanden blir torr.

Det innebär att du först och främst ska försöka sätta tillbaka tanden. Viktigt är att du aldrig rör roten utan att du hela tiden håller i tandkronan. Skulle tanden vara smutsig så kan du skölja av den i kallt vatten i ungefär tio sekunder innan du försöker sätta den på plats.

Är tanden omöjligt att få på plats? Det är inte ovanligt, men samma sak gäller sett till torrheten. Din utslagna tand får inte bli torr. Här kan du välja något av följande fyra alternativ.

  1. Mjölk: Lägg tanden i ett glas mjölk och åk till tandläkaren.

  2. Tungan: Lägg tanden under din tunga.

  3. Koksalt: Fyll ett glas med koksaltlösning och lägg ner tanden i detta.

  4. Saliv: Spotta i ett glas, lägg tanden i salivet och åk till tandläkaren.

Samtliga dessa aktioner ger dig ganska goda möjligheter att rädda tanden. Det är alltså väldigt viktigt att du behåller lugnet om olyckan är framme. Håll tanden blöt och se till att direkt åka till en tandläkare.

Behandlingsalternativ för en utslagen tand

Här följer några av de behandlingsalternativ som brukar vara gångbara för en patient med en utslagen tand - om tanden i fråga inte går att rädda genom de tips vi gav ovan.

  • Rotfyllning: Om tandens rot blivit skadad så kan det krävas en rotfyllning. En sådan innebär att man fyller roten med en slags bakteriedödande cement och att man därefter kapar en bit av tanden som sedan ersätts med en krona. En rotfyllning sker även vid inflammationer och inte bara vid - som i det här fallet - en smäll som dels skadat tanden och dels också tandens rötter.

  • Tandimplantat: Om tanden i fråga inte går att rädda så kan det vara en bra lösning att ersätta denna med tandimplantat. Ett tandimplantat innebär att man borrar fast titanskruvar i käkbenet och därefter fäster kronor i dessa. Kronorna i fråga tas fram efter hur de andra tänderna ser ut - färg, form och storlek. Då titan har en förmåga att tas upp av kroppen så blir ett tandimplantat så nära en ordinarie tand man kan komma - både sett till funktion och till utseende.

  • Tandproteser: I folkmun går tandproteser under namnet löständer. Det handlar helt enkelt om tänder som du tar ut- och sätter in och som inte sitter fast i din käke. Dagens tandproteser är betydligt bättre än föregångarna och ger inte samma problem - tuggning av maten var ett sådant, likaså det onaturliga utseendet. På samma sätt som man tillverkar tandimplantatens kronor efter de ordinarie tändernas storlek, färg och form så gör man detsamma för tandproteser. Det handlar mycket om vana då det kommer till den här lösningen. Du kommer helt enkelt att vänja dig vid tänder som du plockar ut under natten. Det är dessutom ett billigare alternativ.

Vi ger dig ett nytt vackert leende med specialanpassade tandimplantat!26 Jun 2018