Vanliga frågor om tandimplantat

Hur går en behandling till?

Svar: Enklast beskrivet så innebär en behandling tre stycken steg.

Det första steget handlar om en omfattande undersökning där vi samlar in information genom röntgen, fotografier och en mer fysisk undersökning. Detta görs för att dels se ifall du är en lämplig kandidat för tandimplantat och dels också för att se vilken typ av behandling som kommer att passa dig bäst.

Steg nummer två handlar om själva behandlingen. Beroende på vilken typ av behandling som ska utföras - baserat på nämnda undersökning - så kommer vi att fästa titanskruvar i ditt käkben. Dessa kommer, om allt går enligt planerna, att välkomnas av din kropp. Det är i dessa som vi sedan kommer att fästa kronorna som kommer att fungera som dina nya tänder.

Dessa måste dock tillverkas först - vilket är steg nummer tre . Under tiden då dessa tillverkas så kommer provisoriska kronor att sättas på plats. Det här fyller även en viktig funktion genom att du hinner läka ihop efter ingreppet.

Finns det några risker med tandimplantat?

Svar: Ja. Men det är också därför det sker en sådan omfattande undersökning innan. För att minimera risken för komplikationer så bedöms varje patient utifrån medicinsk historik samt efter andra tillstånd som kan försvåra både ingrepp och läkningsprocess. Vissa tillstånd och faktorer kan försvåra läkningen av bind- och benvävnad. Steroidbehandling, bindvävssjukdomar, beninfektioner och - den vanliga orsaken - rökning kan samtliga ligga en patient i fatet och göra att tandimplantat inte bedöms som en lämplig åtgärd.

Jag är lite till åren - är tandimplantat trots det ett alternativ?

Svar: Inte direkt. Det handlar snarare om ditt allmäntillstånd och din hälsa i övrigt. En tjugoåring med sämre hälsa kan bedömas som en olämplig kandidat medan en 80-åring kan ha väldigt goda förutsättningar. Är du frisk nog att dra ut en tand så brukar det även finnas tillräckligt goda förutsättningar för att sätta in ett tandimplantat.

Gör det ont att sätta in tandimplantat?

Svar: Det är svårt att bedöma smärta, men de flesta skulle snarare peka på ett obehag snarare än att det ont. Det är lite mer obehagligt att sätta in flera tandimplantat än ett enda. En tid efteråt så kan man uppleva viss ömhet och svårigheter med att exempelvis tugga maten. Gör det ont - som i ren smärta - så bör man söka sig tillbaka till den tandläkare som utfört ingreppet för en undersökning. Vanliga värktabletter brukar ordineras tätt inpå en behandling. Det handlar trots allt om ett ganska omfattande ingrepp, det ska man inte glömma.

Hur sköter jag mina nya tandimplantat?

Svar: Precis som dina vanliga tänder. Du ska borsta två gånger om dagen - minst - och du ska använda dig av tandtråd. Naturligtvis så ska du besöka en tandläkare för regelbundna undersökningar också. Tyvärr misstolkar många skötseln av sina tandimplantat och tänker att det inte är “riktiga” tänder. Det gör att man inte sköter dem enligt ordinationen från tandläkaren och tandhygienisten. Därför drabbas många också av komplikationer i form av inflammationer (bakterier får fäste mellan tandimplantat och tandkött) och det kan leda till att implantatet lossnar.

 

Vi ger dig ett nytt vackert leende med specialanpassade tandimplantat!23 Apr 2018