Allt lägre risker med tandimplantat enligt forskare

Det är inte särskilt riskabelt med tandimplantat. Det visar en studie som genomfördes i Italien häromåret.

Även om ett tandimplantat inte har perfekt passform så är risken relativt låg för komplikationer. Det visar den ovan nämnda studien där runt 600 patienter med tandimplantat har undersökts.

Utvecklingen när det handlar om tandimplantat har gått i rasande fart under senare år. Manuell framställning har ersatts av digital teknik och implantat kan användas till många olika konstruktioner när det handlar om tandersättning. Vanligt är att man kombinerar metallegeringar såsom kobolt-krom eller titan med keramer eller akrylat.

Noggranna uppföljningar vid nya tandimplantat

Patienterna i undersökningen har saknat minst en tand. Patienterna har följts upp efter ett respektive tre år för att man ska kunna konstatera vilka eventuella komplikationer som kan uppstå. Dels har man undersökt hur implantatet har vuxit in i käken, dels vilka eventuella problem som kan uppstå i de olika kopplingarna som finns mellan implantat och tandersättningen.

Undersökningen har visat att risken för komplikationer är ganska låg även när implantatet visat sig ha dålig passform. Patienterna var i de allra flesta fall nöjda med sina implantat.

Dessutom visade undersökningen att det i många fall kan räcka med fyra istället för sex implantat för personer som har förlorat alla sina tänder. Detta kommer att vara positivt då det kommer att sänka kostnaderna för implantat betydligt i framtiden.

Sprickor kan uppstå i värsta fall

De tre olika komplikationerna som ändå kan uppstå är sprickor i själva implantatet, i materialet på den konstgjorda tanden och att benet bryts ned nära implantatet. Sprickor i den konstgjorda tanden är det klart vanligaste problemet och var mest framträdande efter både ett eller tre år.
Rådet för att slippa komplikationer är att göra ordentliga uppföljningar när implantatet har satts in.

Mindre vanliga problem

Här är några komplikationer som trots allt kan uppstå vid tandimplantat även om dessa blir allt mindre frekventa på grund av teknisk utveckling och större erfarenhet.

  • Infektioner. För att undvika dessa är det viktigt att vara fri från bakterier innan implantatet sätts in.
  • Skador på tänder, läppar och mjukvävnad. För att undvika dessa skador är det viktigt att gå till en tandläkare som är certifierad och erfaren när det handlar om tandimplantat.

Några andra komplikationer som kan uppstå men mer sällan gör det är skador på blodkärl, nervskador, problem med bihålorna. Dessutom finns en risk att det kan uppstå komplikationer vid rökning. Man bör undvika tobak om man har fått ett tandimplantat.


Liknande artiklar

Vanliga frågor om tandimplantat

Så fäster vi titanskruvar i käkbenet

Utslagen tand | Behandlingsalternativ

Experter på tandimplantat
18 Aug 2020